Offcanvas Section

W dniach 11-12 października br. w Kamieniu Śląskim będzie obradować 393. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Temat przewodni spotkania biskupów związany jest z kolejnym etapem Synodu biskupów „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja”. Gościem specjalnym podczas konferencji będzie kard. Mario Grech, sekretarz generalny Synodu. Kard. Grech podzieli się z nami doświadczeniami synodalności Kościoła na bazie syntez krajowych, które zostały przesłane w sierpniu br. do sekretariatu Synodu w Watykanie. Spotkanie z kard. Grechem poprzedzi sesja, podczas której biskupi będą analizować i podsumowywać etap krajowy procesu synodalnego w kontekście Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu. Kolejnym zagadnieniem, które zostanie podjęte podczas zebrania plenarnego biskupów będą m.in. pomoc uchodźcom w kontekście zarówno wojny w Ukrainie jak i w perspektywie obchodzonego niedawno Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy.

Miejsce zebrania jesiennego plenarnego biskupów zostało wybrane nieprzypadkowo – związane jest z uroczystościami związanymi z 50-leciem powstania Diecezji Opolskiej. Zebraniu towarzyszyć będą również wydarzenia liturgiczne. Punktem kulminacyjnym będzie Msza św. celebrowana przez biskupów w Sanktuarium na Górze Św. Anny, pod przewodnictwem abp. Salvatore Pennacchio, nuncjusza apostolskiego w Polsce, podczas gdy homilię wygłosi przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.

 

W piątek 16 września 2022 w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu przy ul. Drzymały 1a Biskup Opolski Andrzej Czaja przewodniczył Mszy świętej na rozpoczęcie roku szkolno-katechetycznego. W spotkaniu wzięli udział księża, siostry zakonne i katecheci świeccy.

 

Homilię w czasie Eucharystii wygłosił bp Rudolf Pierskała. Podkreślił, że podstawowym zadaniem katechety jest być z Jezusem i iść za Nim, żeby potem móc dawać świadectwo o Nim i o Jego zmartwychwstaniu. Powołując się na słowa papieża Franciszka zwrócił uwagę, że katecheza nie może być zwykłą lekcją, ale musi być żywym doświadczeniem wiary. Zachęcił równocześnie, żeby katechizujący nie zniechęcali się tym, że zdarzają się sytuacje, kiedy uczniowie wypisują się z religii, gdyż warto prowadzić katechezę nawet dla jednego ucznia, który został na lekcji. W realizacji misji nauczania chodzi pozytywne spojrzenie na rzeczywistość. W katechezie nie chodzi bowiem o ilość, ale o jakość naszej wiary w zmartwychwstanie Jezusa. Ponieważ przez swoje zmartwychwstanie Jezus zostawił w naszych sercach ślad, dlatego zadaniem katechetów jest doprowadzenie uczniów do osobistego spotkania z Jezusem i zostawienie w ich sercach śladu dobra i piękna. I podobnie jak Jezus szukał uczniów, tak i on powinien szukać uczniów, także tych, którzy z katechezy już odeszli. Katecheta winien być świadkiem, nauczycielem i towarzyszem w drodze. Na zakończenie – powołując się na słowa Franciszka zawarte w Evangelii gaudium – przypomniał, że „Kościół rośnie przez przyciąganie” i zachęcił obecne w świątyni katechetki, by były takimi „matkami Kościoła”, które przyciągają i zostawiają trwały ślad w sercu i duszy swoich uczniów.

 

Przed końcowym błogosławieństwem krótkie słowo do katechetów skierował także Biskup Ordynariusz. Podziękował katechetom za ich wieloletnią pracę i zaangażowanie na rzecz katechizacji w szkole i poza nią w kontekście przeżywanego w tym roku jubileuszu 50-lecia diecezji.

Zachęcił obecnych, by spoglądali na swoją posługę i niełatwą rzeczywistość, z jaką się stykają, oczami wiary. Prosił również katechetów o przygotowanie raportu o stanie korzystania z katechizacji, by poznać prawdę o tym, ilu uczniów szkolna katecheza jeszcze obejmuje, a ilu już nie obejmuje.

Apelował, by nie nastawiać się na masy, ale żeby być otwartym na tego człowieka który przychodzi i jest tu i teraz. Zachęcał do wchodzenia w relacje z uczniami, słuchanie tych, którzy często są pogubieni i szukają sensu życia. Przywołując przykład św. Franciszka z Asyżu Biskup Ordynariusz zwrócił uwagę na ważny element, jakim jest umiejętność słuchania „uchem serca”. Spotkanie wydaje owoc wówczas, gdy katecheta umie słuchać sercem. Przypomniał jednocześnie, że „charyzmat budującego spotkania osób wierzących” jest dla każdego powszechnie dostępny i zachęcił, by z niego korzystać. Na zakończenie wyjaśniał z czym wiąże się i jak należy rozumieć hasło obecnego roku duszpasterskiego „Wierzę w Kościół Chrystusowy”.

 

Po Eucharystii komunikaty Wydziału Katechetycznego przedstawił ks. Jerzy Kostorz.

 

Celem pierwszego spotkania Katechetów w tym roku szkolnym, nie była tylko konferencja czy też wykład, ale nade wszystko spotkanie, szczególnie takie w duchu synodalności. Dlatego w drugiej części tego wydarzenia, Katecheci i Nauczyciele przy kawie, herbacie i słodkościach, mogli wymienić się doświadczeniami, porozmawiać z Księżmi Biskupami, czy też podzielić się nowymi wyzwaniami i zadaniami. Wielu Uczestników tego spotkania podkreślało, jak ważne jest to, że „możemy popatrzeć na siebie, uścisnąć sobie dłonie i wzajemnie obdarzyć się dobrym słowem”.

 


Zmiany w duszpasterstwie parafialnym

► Proboszczowie i administratorzy:

Ks. Paweł Adamus – mianowany z dniem 24 sierpnia br. proboszczem parafii Narodzenia NMP w Centawie i odwołany z urzędu proboszcza parafii Św. Szymona i Judy Tadeusza w Jędrzejowie.

Ks. Franciszek Bieniek MI – odwołany z dniem 22 sierpnia br. z urzędu proboszcza parafii Wniebowzięcia NMP w Białej oraz z urzędu dziekana dekanatu Biała.

Ks. Zygmunt Czech - mianowany z dniem 24 sierpnia br. proboszczem ex currendo parafii Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grodzisku, przy jednoczesnym zachowaniu urzędu proboszcza parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krośnicy.

Ks. Marcin Dobrzański – mianowany z dniem 24 sierpnia br. administratorem parafii Św. Jerzego w Kamienicy oraz proboszczem ex currendo parafii Wszystkich Świętych w Starym Paczkowie, przy jednoczesnym zachowaniu urzędu proboszcza parafii Wszystkich Świętych w Starym Paczkowie.

Ks. dr Mariusz Drygier - mianowany z dniem 1 lipca br. proboszczem parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kątach Opolskich.

Ks. Andrzej Flak – mianowany z dniem 24 sierpnia br. proboszczem parafii Św. Jadwigi Śl. i Św. Jacka w Biskupicach i odwołany z funkcji wikariusza parafii Bożego Ciała w Oleśnie oraz funkcji dekanalnego duszpasterza młodzieży dekanatu Olesno.

Ks. Tomasz Fortalski – mianowany z dniem 24 sierpnia br. proboszczem parafii Św. Jakuba Apostoła w Skorogoszczy i odwołany z urzędu proboszcza parafii Trójcy Świętej w Ściborzycach Małych oraz z funkcji dekanalnego duszpasterza LSO dekanatu Głubczyce.

Ks. Adam Gromada – mianowany z dniem 24 sierpnia br. proboszczem parafii Św. Wawrzyńca w Kolnicy i odwołany z funkcji wikariusza parafii Św. Zygmunta i Św. Jadwigi Śląskiej w Kędzierzynie-Koźlu oraz z funkcji dekanalnego duszpasterza młodzieży dekanatu Koźle.

Ks. Sławomir Krawczyk – mianowany z dniem 24 sierpnia br. proboszczem parafii Trójcy Świętej w Opawicy i odwołany z funkcji wikariusza parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gogolinie oraz z funkcji dekanalnego duszpasterza młodzieży i liturgicznej służby ołtarza dekanatu Kamień Śląski.

Ks. Piotr Kuc – mianowany z dniem 24 sierpnia br. administratorem ex currendo parafii Św. Jadwigi Śląskiej w Bolesławiu.

Ks. Daniel Leśniak - mianowany z dniem 1 lipca br. proboszczem parafii Narodzenia NMP w Głubczycach. Tym samym odwołany z funkcji ojca duchownego w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym w Opolu, Penitencjarza Kościoła Katedralnego w Opolu oraz duszpasterza osób niedosłyszących rejonu Opolskiego.

Ks. Mariusz Pełechaty – mianowany z dniem 24 sierpnia br. proboszczem parafii Wniebowzięcia NMP w Zębowicach i odwołany z urzędu proboszcza parafii Trójcy Świętej w Opawicy.

Ks. Janusz Rył – mianowany z dniem 24 sierpnia br. proboszczem parafii Św. Jana Nepomucena w Kosorowicach i odwołany z urzędu proboszcza parafii Św. Wawrzyńca w Kolnicy.

Ks. Tomasz Skowron - mianowany z dniem 24 sierpnia br. proboszczem ex currendo parafii Trójcy Świętej w Ściborzycach Małych, przy jednoczesnym zachowaniu urzędu proboszcza parafii Św. Jana Chrzciciela w Pomorzowicach.

Ks. Tomasz Struzik – mianowany z dniem 24 sierpnia br. proboszczem parafii Św. Wawrzyńca w Głuchołazach i odwołany z urzędu proboszcza parafii Św. Jakuba Apostoła w Skorogoszczy oraz wicedziekana dekanatu Niemodlin i funkcji dekanalnego duszpasterza katechetów i animatorów.

O. Ignacy Szczytowski OFM – odwołany z dniem 19 sierpnia z urzędu proboszcza parafii Św. Paschalisa w Raciborzu.

Ks. Gerard Tyralla - mianowany z dniem 25 maja br. proboszczem parafii Św. Jana Chrzciciela w Zimnicach Wielkich.

Ks. Mariusz Wardęga MI – mianowany z dniem 23 sierpnia br. proboszczem parafii Wniebowzięcia NMP w Białej.

Ks. Tomasz Wrona – mianowany z dniem 24 sierpnia br. proboszczem parafii Św. Szymona i Judy Tadeusza w Jędrzejowie i odwołany z funkcji wikariusza parafii Matki Bożej w Raciborzu.

Ks. Zbigniew Zalewski - mianowany z dniem 24 sierpnia br. proboszczem ex currendo parafii Narodzenia NMP w Kierpniu, przy jednoczesnym zachowaniu urzędu proboszcza parafii Św. Michała Archanioła w Pisarzowicach.

Ks. Józef Zwarycz – mianowany z dniem 24 sierpnia br. proboszczem parafii Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Bielicach i odwołany z urzędu proboszcza parafii Wniebowzięcia NMP w Zębowicach.

O. Cherubin Żyłka OFM - mianowany z dniem 19 sierpnia br. proboszczem parafii Św. Paschalisa w Raciborzu.

► Wikariusze:

Ks. Markus Bengsz – mianowany z dniem 24 sierpnia br. wikariuszem parafii Św. Zygmunta i Św. Jadwigi Śl. w Kędzierzynie-Koźlu i odwołany z funkcji wikariusza parafii Wniebowzięcia NMP w Raciborzu.

Ks. Hubert Bieniek MI – odwołany z dniem 22 sierpnia br. z funkcji wikariusza parafii Wniebowzięcia NMP w Białej.

O. Kaziemierz Bojnicki OFM - mianowany z dniem 19 sierpnia br. wikariuszem parafii Św. Franciszka z Asyżu w Borkach Wielkich.

Ks. Vitalij Burko – mianowany z dniem 24 sierpnia br. wikariuszem parafii Św. Antoniego w Zdzieszowicach.

O. Lotar Rafał Czora OFM - mianowany z dniem 1 września br. wikariuszem parafii Św. Andrzeja Apostoła w Ujeździe.

Ks. Marcin Fikus – mianowany z dniem 24 sierpnia br. wikariuszem parafii Trójcy Świętej w Leśnicy oraz skierowany do posługi wobec osób niesłyszących dla miasta Strzelce Opolskie i jego okolic, i odwołany z funkcji wikariusza parafii Najśw. Serca Pana Jezusa w Kluczborku oraz z funkcji dekanalnego duszpasterza niesłyszących rejonu kluczborskiego.

Ks. Jakub Furca – mianowany z dniem 24 sierpnia br. wikariuszem parafii Św. Wita, Modesta i Krescencji w Pietrowicach Wielkich i odwołany z funkcji wikariusza parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu oraz z funkcji dekanalnego duszpasterza LSO dekanatu Opole.

Ks. Wiesław Hus CMSA – mianowany z dniem 24 sierpnia br. wikariuszem parafii Św. Zygmunta i Św. Jadwigi Śl. w Kędzierzynie-Koźlu i odwołany z funkcji wikariusza parafii Wniebowzięcia NMP w Krapkowicach.

Ks. Stanisław Janowiak CM - mianowany z dniem 1 lipca br. wikariuszem parafii Św. Michała Archanioła w Grodkowie.

Ks. Michał Kaczówka – mianowany z dniem 24 sierpnia br. wikariuszem parafii Św. Michała Archanioła w Prudniku i odwołany z funkcji wikariusza parafii Św. Wawrzyńca w Głuchołazach oraz z funkcji dekanalnego duszpasterza młodzieży dekanatu Głuchołazy.

Ks. Łukasz Klęczar – mianowany z dniem 24 sierpnia br. wikariuszem parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku i odwołany z funkcji wikariusza parafii Ducha Świętego i NMP Matki Kościoła w Kędzierzynie-Koźlu.

Ks. Piotr Kłonowski – mianowany z dniem 24 sierpnia br. wikariuszem parafii Św. Ap. Piotra i Pawła w Opolu i odwołany z funkcji wikariusza parafii Św. Jana Apostoła w Paczkowie.

Ks. Paweł Knop – mianowany z dniem 24 sierpnia br. wikariuszem parafii Najśw. Serca Pana Jezusa w Raciborzu i odwołany z funkcji wikariusza parafii Trójcy Świętej w Leśnicy oraz z funkcji duszpasterza niesłyszących dla miasta Strzelce Opolskie i jego okolic.

O. Szymon Kogut OFM - mianowany z dniem 19 sierpnia br. wikariuszem parafii Najśw. Serca Pana Jezusa w Zawadzkiem.

Ks. Tadeusz Komorek – mianowany z dniem 24 sierpnia br. wikariuszem parafii Św. Jana Apostoła w Paczkowie i odwołany z funkcji wikariusza parafii Św. Bartłomieja Apostoła w Głogówku oraz z funkcji dekanalnego duszpasterza młodzieży dekanatu Głogówek, oraz z funkcji koordynatora kędzierzyńskiego rejonu duszpasterstwa młodzieży.

Ks. Godfred Koranteng SVD – odwołany z dniem 31 sierpnia br. z funkcji wikariusza parafii MB Bolesnej w Nysie.

Ks. Mateusz Kozielski – mianowany z dniem 24 sierpnia br. wikariuszem parafii Św. Karola Boromeusza w Opolu i odwołany z funkcji wikariusza parafii Św. Jana Chrzciciela w Ozimku.

Ks. Mariusz Kubów SJ – mianowany z dniem 24 sierpnia br. wikariuszem parafii Św. Mikołaja i Franciszka Ksawerego w Otmuchowie.

Ks. Wojciech Kuzyszyn – mianowany z dniem 24 sierpnia br. wikariuszem parafii Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dobrzeniu Wielkim i odwołany z funkcji wikariusza parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku.

O. Wiktor Lata OFM - mianowany z dniem 19 sierpnia br. wikariuszem parafii Św. Paschalisa w Raciborzu i odwołany z funkcji wikariusza parafii Najśw. Serca Pana Jezusa w Zawadzkiem.

O. Makary Lika OFM - odwołany z dniem 19 sierpnia br. z funkcji wikariusza parafii Św. Franciszka z Asyżu w Borkach Wielkich.

Ks. Daniel Litwin – mianowany z dniem 24 sierpnia br. wikariuszem parafii Matki Bożej w Raciborzu i odwołany z funkcji wikariusza parafii Św. Ap. Piotra i Pawła w Opolu.

Ks. Hubert Łucjanek SVD – odwołany z dniem 1 września br. z funkcji wikariusza parafii MB Bolesnej w Nysie.

Ks. Tomasz Łuczkowski – mianowany z dniem 24 sierpnia br. wikariuszem parafii Przemienienia Pańskiego w Opolu i odwołany z funkcji wikariusza parafii Św. Michała Archanioła w Prudniku.

Ks. Tomasz Maintok – mianowany z dniem 24 sierpnia br. wikariuszem parafii Św. Michała Archanioła w Prudniku i odwołany z funkcji wikariusza parafii Św. Antoniego w Zdzieszowicach oraz z funkcji dekanalnego duszpasterza LSO i młodzieży dekanatu Leśnica.

Ks. Mateusz Mandalka – mianowany z dniem 24 sierpnia br. wikariuszem parafii Św. Bartłomieja Apostoła w Głogówku i odwołany z funkcji wikariusza parafii Miłosierdzia Bożego w Prudniku.

Ks. Michael Muskała – mianowany z dniem 24 sierpnia br. wikariuszem parafii Wniebowzięcia NMP w Krapkowicach i odwołany z funkcji wikariusza parafii Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dobrzeniu Wielkim.

Ks. Zygmunt Nagel – mianowany z dniem 24 sierpnia br. wikariuszem parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gogolinie i odwołany z funkcji administratora parafii Narodzenia NMP w Głubczycach oraz z funkcji kapelana Zakladu Karnego w Głubczycach.

Ks. Mariusz Ołdak – z dniem 24 sierpnia br. odwołany z funkcji wikariusza parafii Św. Wita, Modesta i Krescencji w Pietrowicach Wielkich.

Ks. Jan Pander – mianowany z dniem 24 sierpnia br. wikariuszem parafii Św. Jana Chrzciciela w Ozimku i odwołany z funkcji wikariusza parafii Wniebowzięcia NMP w Niemodlinie oraz z funkcji dekanalnego duszpasterza LSO i młodzieży dekanatu Niemodlin.

Ks. Jacek Piątek CM – odwołany z dniem 1 lipca br. z funkcji wikariusza parafii Św. Michała Archanioła w Grodkowie.

O. Krzysztof Potempa OFM - odwołany z dniem 19 sierpnia br. z funkcji wikariusza parafii Św. Elżbiety Węgierskiej w Nysie.

Ks. Leszek Rychlik – z dniem 24 sierpnia odwołany z funkcji wikariusza parafii Wniebowzięcia NMP w Krapkowicach oraz z funkcji dekanalnego duszpasterza LSO dekanatu Krapkowice.

Ks. Dawid Sichma – mianowany z dniem 24 sierpnia br. wikariuszem parafii Matki Bożej w Raciborzu i odwołany z funkcji wikariusza parafii Św. Andrzeja Apostoła w Ujeździe oraz z funkcji dekanalnego duszpasterza młodzieży dekanatu Ujazd.

Ks. Janusz Sobiś – mianowany z dniem 24 sierpnia br. wikariuszem parafii Wniebowzięcia NMP w Krapkowicach i odwołany z funkcji wikariusza parafii Św. Mikołaja i Św. Franciszka Ksawerego w Otmuchowie.

Ks. Tomasz Szczeciński – mianowany z dniem 24 sierpnia br. wikariuszem parafii Przemienienia Pańskiego w Opolu i odwołany z dniem 1 lipca br. z funkcji diecezjalnego egzorcysty.

O. January Śliwa OFM - mianowany z dniem 19 sierpnia br. wikariuszem parafii Św. Elżbiety Węgierskiej w Nysie.

Ks. Grzegorz Tęczar SJ – mianowany z dniem 24 sierpnia br. wikariuszem parafii Św. Ap. Piotra i Pawła w Opolu i odwołany z funkcji wikariusza parafii Św. Piusa X Papieża i Św. Marii Goretti w Kędzierzynie-Koźlu.

Ks. Waldemar Wołowski MI – mianowany z dniem 23 sierpnia br. wikariuszem parafii Wniebowzięcia NMP w Białej.

Ks. Mateusz Zajdel – mianowany z dniem 24 sierpnia br. wikariuszem parafii Wniebowzięcia NMP w Niemodlinie i odwołany z funkcji wikariusza parafii Św. Michała Archanioła w Prudniku oraz z funkcji dekanalnego duszpasterza LSO dekanatu Prudnik.

Ks. Adam Zawisza - mianowany z dniem 1 września br. wikariuszem parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu.

Ks. Stanisław Zioła – mianowany z dniem 1 sierpnia br. wikariuszem parafii Św. Mikołaja i Św. Franciszka Ksawerego w Otmuchowie i odwołany z funkcji wikariusza parafii Przemienienia Pańskiego w Opolu

Ks. diakon Jędrzej Baranowski OMI – skierowany z dniem 1 lipca br. do pracy duszpasterskiej w parafii św. Jana Pawła II w Opolu.

► Neoprezbiterzy:

Ks. Krzysztof Bawełkiewicz mianowany z dniem 24 sierpnia br. wikariuszem parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu. 

Ks. Mateusz Cerkowniak mianowany z dniem 24 sierpnia br. wikariuszem parafii Św. Wawrzyńca w Głuchołazach. 

Ks. Dominik Czaja mianowany z dniem 24 sierpnia br. wikariuszem parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kluczborku. 

Ks. Wojciech Hejczyk mianowany z dniem 24 sierpnia br. wikariuszem parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Głubczycach. 

Ks. Paweł Korsan mianowany z dniem 24 sierpnia br. wikariuszem parafii Ducha Świętego i Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Kędzierzynie-Koźlu.  

Ks. Michał Sośnik mianowany z dniem 24 sierpnia br. wikariuszem parafii Bożego Ciała w Oleśnie. 

Ks. Dominik Sowa mianowany z dniem 24 sierpnia br. wikariuszem parafii Miłosierdzia Bożego w Prudniku. 

Ks. Damian Wieczorek mianowany z dniem 24 sierpnia br. wikariuszem parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Raciborzu. 

► Rezydenci:

Ks. Krzysztof Gbur – mianowany z dniem 24 sierpnia br. rezydentem parafii Św. Piusa X Papieża i Św. Marii Goretti w Kędzierzynie-Koźlu.

Ks. Andrzej Kałuża – mianowany z dniem 24 sierpnia br. rezydentem parafii Św. Jana Chrzciciela w Ozimku i odwołany z funkcji rezydenta parafii Św. Ap. Piotra i Pawła w Opolu.

Ks. Józef Szpek – mianowany z dniem 1 lipca br. rezydentem parafii Św. Mikołaja w Krapkowicach i odwołany z funkcji rezydenta parafii Bożego Ciała w Oleśnie.

► Kapłani emerytowani:

Ks. Dziekan Jan Bejnar – odwołany z dniem 24 sierpnia br. z urzędu proboszcza parafii Matki Bożej Różańcowej w Schodni i przechodzi na emeryturę.   

Ks. Radca Edward Cichoń – odwołany z dniem 24 sierpnia br. z urzędu proboszcza parafii Św. Wawrzyńca w Głuchołazach i przechodzi na emeryturę.   

Ks. Dziekan Jan Czekański – odwołany z dniem 24 sierpnia br. z urzędu proboszcza parafii Narodzenia NMP w Centawie i przechodzi na emeryturę.   

Ks. Jan Czereda – odwołany z dniem 24 sierpnia br. z urzędu proboszcza parafii Św. Jana Chrzciciela w Zimnicach Wielkich i przechodzi na emeryturę.    

Ks. Dziekan Piotr Janoszka – odwołany z dniem 24 sierpnia br. z urzędu proboszcza parafii Św. Jana Nepomucena w Kosorowicach i przechodzi na emeryturę.   

Ks. Prałat dr Bernard Joszko – odwołany z dniem 24 sierpnia br. z urzędu proboszcza parafii Św. Jadwigi Śl. i Św. Jacka w Biskupicach i przechodzi na emeryturę.   

Ks. Czesław Nowak – odwołany z dniem 24 sierpnia br. z urzędu proboszcza parafii Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Bielicach i przechodzi na emeryturę.   

Ks. Dziekan Henryk Wycisk – odwołany z dniem 24 sierpnia br. z urzędu proboszcza parafii Św. Jadwigi Śląskiej w Bolesławiu i przechodzi na emeryturę.   

Ks. Dziekan Marek Zając – odwołany z dniem 24 sierpnia br. z urzędu proboszcza parafii Św. Jerzego w Kamienicy i przechodzi na emeryturę.   

Ks. Dziekan Edward Zygadło – odwołany z dniem 24 sierpnia br. z urzędu proboszcza parafii Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grodzisku i przechodzi na emeryturę.   

Zmiany w instytucjach diecezjalnych

Ks. Marcin Cytrycki – mianowany z dniem 1 lipca br. dyrektorem Drukarni i Wydawnictwa Świętego Krzyża w Opolu, przy zachowaniu dotychczasowych obowiązków proboszcza parafii Wniebowzięcia NMP w Opolu Gosławicach.

Ks. Piotr Herok – minowany z dniem 1 września br. audytorem Sądu Diecezji Opolskiej.

Ks. Artur Juzwa – mianowany z dniem 24 sierpnia prefektem Diecezjalnej Szkoły Podstawowej i Diecezjalnego Liceum Humanistycznego w Nysie i odwołany z funkcji wikariusza Matki Bożej w Raciborzu.

Ks. Waldemar Klinger – odwołany z dniem 30 czerwca br. z funkcji dyrektora Drukarni i Wydawnictwa Świętego Krzyża w Opolu.

Ks. Sebastian Krzyżanowski – odwołany z dniem 30 września br. z funkcji kierownika Archiwum Diecezjalnego w Opolu, z zachowaniem obowiązków pracownika archiwum.

Ks. Wojciech Lippa – odwołany z dniem 30 września br. z urzędu kanclerza Kurii Diecezjalnej w Opolu oraz urzędu Wikariusza Biskupiego ds. Kultu i Dyscypliny Sakramentów, przy zachowaniu funkcji Diecezjalnego Inspektora Ochrony Danych. Nadto mianowany diecezjalnym duszpasterzem środowisk twórczych. Mianowany z dniem 1 października br. Diecezjalnym Kustoszem Zabytków oraz dyrektorem Muzeum Diecezjalnego w Opolu, a także ustanowiony kierownikiem Archiwum Diecezjalnego w Opolu.

Ks. Piotr Paweł Maniurka -  odwołany z dniem 30 września br. z funkcji Diecezjalnego Kustosza Zabytków, ze stanowiska dyrektora Muzeum Diecezjalnego w Opolu oraz funkcji diecezjalnego duszpasterza środowisk twórczych z zachowaniem funkcji przewodniczącego Diecezjalnej Komisji ds. Sztuki i Konserwacji Zabytków.

Ks. Daniel Nowak – mianowany z dniem 1 września br. prefektem Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu i odwołany z funkcji wikariusza parafii Św. Karola Boromeusza w Opolu.

Ks. Andrzej Ochman – mianowany z dniem 1 października br. kanclerzem Kurii Diecezjalnej w Opolu, z zachowaniem zajęć na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. 

Ks. Marcin Patycki – mianowany z dniem 1 września br. notariuszem Kurii diecezjalnej w Opolu oraz obrońcą węzła w Sądzie Diecezji Opolskiej.

Ks. Maciej Skóra – odwołany z dniem 30 września br. z funkcji notariusza Kurii Diecezjalnej w Opolu oraz urzędu Wikariusza Biskupiego ds. Kultu i Dyscypliny Sakramentów, przy zachowaniu funkcji biskupiego magistra obrzędów oraz sekretarza Diecezjalnej Komisji ds. Liturgii i Muzyki Kościelnej. Nadto powierzenie funkcji redaktora naczelnego Wiadomości Urzędowych Diecezji Opolskiej. Z dniem 1 lipca br. ustanowiony Penitencjarzem Kościoła Katedralnego.

Ks. Stanisław Zioła – mianowany z dniem 1 sierpnia br. dyrektorem Domu Miłosierdzia w Otmuchowie.

Ks. Łukasz Żaba – mianowany z dniem 1 września br. ojcem duchownym Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu.

Inne

Ks. Krzysztof Bawełkiewicz - mianowany z dniem 1 września br. duszpasterzem niesłyszących dla miasta Opola i jego okolic.

O. Tomasz Ewertowski OMI – mianowany z dniem 1 lipca br. diecezjalnym egzorcystą.

O. Arnold Gilner OFM – mianowany z dniem 1 lipca br. diecezjalnym egzorcystą.

Ks. Piotr Kutynia - mianowany z dniem 1 lipca br. duszpasterzem niesłyszących rejonu kluczborskiego.

Ks. Marcin Kleszyk – odwołany z dniem 1 lipca br. z funkcji wikariusza parafii Najśw. Serca Pana Jezusa w Raciborzu z udzieleniem rocznego urlopu.

Ks. Daniel Leśniak - z dniem 1 lipca br. mianowanym ojcem duchownym kapłanów diecezji opolskiej oraz wyznaczony do sprawowania liturgii dla osób niesłyszących w Kędzierzynie-Koźlu.

"Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia, rozpoczęła rejestrację do uczestnictwa w nowym projekcie, w którym bezpłatną pomoc terapeutyczną mogą uzyskać wszyscy mieszkańcy województwa opolskiego. Pomoc będzie świadczona w trzech Ośrodkach Promocji, Edukacji i Terapii Rodzin - w Opolu, Nysie i Kędzierzynie-Koźlu.

W ramach projektu można skorzystać z następujących form wsparcia:
1) systemowa terapia rodzin;
2) indywidualna psychoterapia osób dorosłych,
3) terapia i diagnoza dzieci,
4) konsultacje i poradnictwo specjalistyczne.

Aby zgłosić chęć udziału, w któreś z powyższych form wsparcia, należy skontaktować się z rejestracją i umówić się na pierwszy termin spotkania w danym ośrodku –
tel. 77-442-55-50 (rejestracja telefoniczna w godz. 09-16:00), e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.."

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.