Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Tegoroczne dożynki diecezjalne odbędą się w niedzielę 24 września br. na Górze Świętej Anny. Suma dożynkowa o godz. 11.00. Od godz. 10.15 delegacje z dekanatów będą gromadzić się na schodach prowadzących do Groty Lourdzkiej i w procesji udadzą się do Groty na Mszę św. Tegorocznym Dożynkom przewodniczy rejon kluczborski – dekanat Dobrodzień. Duszpasterstwo Rolników zaprasza także orkiestry z poszczególnych parafii, parafian w strojach ludowych i poczty sztandarowe.
 

W związku ze śmiercią biskupa Jana Wieczorka, w środę 20 września br. o godz. 19.00 w kościele Ojców Franciszkanów w Opolu będzie odprawiona Msza św. żałobna jako diecezjalne dziękczynienie Bogu za jego posługę biskupią, m. in. w naszej diecezji. Biskup opolski Andrzej Czaja zaprasza wszystkich kapłanów, osoby życia konsekrowanego i wiernych świeckich do udziału w tej Eucharystii, a także prosi o modlitwę za zmarłego biskupa Jana w parafiach.

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że 11 września 2023 r. zmarł ks. Konrad Czech, kapłan pracujący w Niemczech, który pochodził z naszej diecezji. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 18 września 2023 r. w Pfedelbach (Niemcy).

***

Ks. dr Konrad Czech urodził się 15.01. 1949 r. w Rogowie Opolskim. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk bp. Franciszka Jopa 20.05.1973 r. w Opolu. Od 1974 r. pracował duszpastersko w Niemczech.

***

Ks. Proboszcz Józef Urban i koledzy kursowi zapraszają na Mszę św. w intencji śp. ks. Konrada Czecha w środę 11.10.2023 r. o godz. 18.00 do Rogowa Opolskiego.

***

Polecajmy śp. ks. Konrada Bożemu Miłosierdziu:

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Konrad, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że dnia 13 września 2023 roku zmarł Biskup Senior Diecezji Gliwickiej Jan Wieczorek.

 

Biskup Jan Walenty Wieczorek urodził się 8 lutego 1935 r. w Bodzanowicach, święcenia kapłańskie przyjął 22 czerwca 1958 r., 12 czerwca 1981 r. został mianowany biskupem pomocniczym Diecezji Opolskiej i biskupem tytularnym Timida Regia, sakrę przyjął 16 sierpnia 1981 r. z rąk Biskupa Alfonsa Nossola. Dnia 25 marca 1992 r. został pierwszym biskupem nowej Diecezji Gliwickiej. Dnia 29 grudnia 2011 r. papież Benedykt XVI przyjął jego rezygnację z urzędu Biskupa Gliwickiego. Zmarł 13 września 2023 r.

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniach 22-23 września 2023 roku

Piątek 22 września 2023 roku

9.00 – Wystawienie trumny z ciałem śp. Biskupa Jana Wieczorka w kościele pw. św. Alberta Wielkiego w Gliwicach (parafia św. Michała Archanioła w Gliwicach, obok Kurii Diecezjalnej) oraz czuwanie modlitewne. Możliwość wpisu do księgi kondolencyjnej;

17.00 – Przewiezienie trumny z ciałem śp. Biskupa Jana Wieczorka do kościoła katedralnego pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach;

17.30 – Modlitwa różańcowa w kościele katedralnym;

18.00 – Msza święta żałobna w kościele katedralnym (eksporta); przewodniczy Biskup Gliwicki Sławomir Oder, homilię wygłosi Biskup Paweł Stobrawa, emerytowany biskup pomocniczy opolski;

20.00 – Nieszpory za zmarłych w kościele katedralnym; przewodniczy i homilię wygłosi Biskup Pomocniczy Gliwicki Andrzej Iwanecki;

Sobota 23 września 2023 roku

6.30 – Rozpoczęcie czuwania modlitewnego przy trumnie z ciałem śp. Biskupa Jana Wieczorka w kościele katedralnym;

10.00 – Czas na przemówienia przedstawicieli instytucji i wspólnot świeckich (po uprzednim zgłoszeniu w kancelarii Kurii Diecezjalnej);

11.00 – Msza Święta pogrzebowa w kościele katedralnym pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach; przewodniczy Arcybiskup Metropolita Katowicki Adrian Galbas SAC, homilię wygłosi Biskup Senior Jan Kopiec; po Mszy Świętej pochówek w krypcie kościoła katedralnego.

 

Polecajmy śp. Biskupa Jana Wieczorka Bożemu Miłosierdziu:

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, Biskup Jan, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

W adhortacji apostolskiej „Evangelii gaudium”, papież Franciszek wskazuje na potrzebę duchowego towarzyszenia: „Bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy mężczyzn i kobiet, którzy mając doświadczenie w towarzyszeniu, znają sposób postępowania, w którym wyróżnia się roztropność, zdolność zrozumienia, sztuka oczekiwania, uległość Duchowi, byśmy chronili wszyscy razem powierzające się nam owce przed wilkami usiłującymi rozproszyć owczarnię. Potrzebujemy ćwiczyć się w sztuce słuchania, która polega na czymś więcej niż tylko słyszeniu. Pierwszą sprawą w komunikacji z drugim człowiekiem jest zdolność serca, która umożliwia bliskość, bez której nie istnieje prawdziwe spotkanie duchowe. Słuchanie pomaga nam dostrzec gest oraz stosowne słowo, które podważy naszą spokojną pozycję obserwatorów. Jedynie poczynając od tego słuchania pełnego szacunku i zdolnego do współczucia, można będzie znaleźć drogi prowadzące do prawdziwego wzrostu, można będzie rozbudzić pragnienie ideału chrześcijańskiego, troskę, by odpowiedzieć w pełni na miłość Bożą i pragnienie lepszego rozwinięcia tego, co Bóg zasiał w naszym życiu.” (nr 171).

 

Wsłuchując się w słowa papieża Franciszka oraz dostrzegając potrzebę budowania ogólnodostępnej przestrzeni do spotkania, wysłuchania i rozmowy, powstał w Opolu Punkt Wsparcia Duchowego (PWD), który jest dostępny dla wszystkich wiernych i duchownych.

 

Punkt Wsparcia Duchowego to punkt konsultacyjny dla osób poszukujących wsparcia duchowego lub ukierunkowania w rozwiązaniu przeżywanego kryzysu, problemu czy życiowej trudności. PWD tworzą osoby świeckie i duchowne, kobiety i mężczyźni gotowi do wysłuchania i ukierunkowani do wsparcia w poszukiwaniu optymalnego rozwiązania. Zespół tworzą: panie Barbara Kmiecik i Gabriela Midek-Botor, pan Piotr Dobrowolski, diakon stały Jarosław Duszak; ks. Paweł Dubowik, ks. Tomasz Gajda, ks. Łukasz Knieć, ks. Daniel Nowak, ks. Robert Sadlak, ks. Tomasz Szczeciński, ks. Łukasz Żaba, ks. Maciej Skóra.

 

Osoby z zespołu PWD pełnią dyżury w poniedziałki w godz.: 10.00-12.00 i 16.00-18.00 w budynku Diecezjalnej Fundacji Ochrony Życia znajdującym się przy katedrze w Opolu (pl. Katedralny 4). Na rozmowę należy umówić się drogą telefoniczną pod numerem telefonu 453 018 581.

 

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.