Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Najbliższe bierzmowanie dorosłych zaplanowano na sobotę 16 grudnia br. o godz. 16.00 w kościele pw. św. Michała Archanioła w Opolu-Półwsi. Zgłoszenia kandydatów do bierzmowania są przyjmowane w Wydziale Duszpasterskim Kurii Diecezjalnej w Opolu do czwartku 14 grudnia br. Zgłoszenia dokonuje proboszcz, który kandydata przygotował bądź skierował na kurs przygotowawczy w rejonie.

W dniu urodzin módlmy się za naszego biskupa Andrzeja:
Panie Jezu Chryste, Pasterzu Twego Kościoła, wspieraj swoim błogosławieństwem naszego Biskupa Andrzeja. Spraw, aby był prawdziwym ojcem rodziny diecezjalnej i przykładem apostolskiej gorliwości. Udziel mu ducha mądrości dla owocnego głoszenia Twego słowa i kierowania diecezją oraz tak potrzebnego zdrowia. Który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen.

W II Niedzielę Adwentu podczas uroczystej Eucharystii sprawowanej w kościele seminaryjno-akademickim zostało ustanowionych 80 nowych nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej. Wśród nich jest 16 sióstr zakonnych. Liturgii przewodniczył bp Rudolf Pierskała.

szafarze1

W 2. Niedzielę Adwentu – 10 grudnia br. – będziemy obchodzili Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Celem tego dnia jest duchowe i materialne wsparcie Kościoła katolickiego w krajach Europy Wschodniej i Azji Środkowej, czyli na Białorusi, Litwie, Łotwie i Estonii, Ukrainie, w Rosji, Mołdawii, Armenii, Gruzji, Kazachstanie, Tadżykistanie, Kirgizji i Uzbekistanie. Niech wyrazem naszej solidarności będzie modlitwa w intencji Kościoła na Wschodzie w czasie Mszy św. i adwentowych Nieszporów, a także przeprowadzenie przed świątyniami zbiórki na ten cel.

 

6 Plakat 10 grudnia

W niedzielę 10 grudnia br. o godz. 14.00 podczas Mszy św. w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu nastąpi uroczyste upoważnienie do pełnienia posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. Na uroczystość serdecznie zapraszamy rodziny i duszpasterzy z parafii kandydatów na szafarzy.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.