Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Ostatnia niedziela stycznia – z inicjatywy Fundacji Polskiej Raoula Follerreau – obchodzona jest w Kościele jako 71. Światowy Dzień Trędowatych. Dzień ten stanowi okazję do modlitwy i materialnego wsparcia dzieła tych, którzy zapewniają ludziom trędowatym schronienie i ratunek w ośrodkach prowadzonych dla nich w krajach misyjnych.

DzienTredowatych

 

W niedzielę 21 stycznia w parafii Ducha Świętego w Krapkowicach-Otmęcie odbyło się spotkanie diakonów stałych diecezji opolskiej. W wydarzeniu również uczestniczyły małżonki diakonów oraz księża  odpowiedzialni za ich formację. Spotkanie było związane z przypadającym na 22 stycznia liturgicznym wspomnieniem św. Wincentego z Saragossy, diakona i męczennika, który przed laty został obrany za patrona opolskich diakonów stałych. Uroczystej Eucharystii przewodniczył biskup Rudolf Pierskała. Po południu diakoni wraz z biskupem, prezbiterami i wiernymi modlili się nieszporami.

 

diakoni

/Foto : Michał Duszak/

Zgodnie z wolą Papieża Franciszka, III niedziela Okresu Zwykłego każdego roku ma być przeżywana w Kościele jako Niedziela Słowa Bożego. Ma ona przypomnieć wszystkim, pasterzom i wiernym, o znaczeniu i wartości Pisma Świętego dla życia chrześcijańskiego, a także o związku między Słowem Bożym a liturgią.

Nabożeństwem ekumenicznym i Eucharystią o jedność chrześcijan rozpoczęły się w naszej diecezji obchody Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Uroczystości odbyły się w kościele pw. św. Józefa w Opolu-Szczepanowicach. Słowa pozdrowienia do licznie zgromadzonych wiernych skierował pastor dr Mariusz Muszczyński (Zielonoświątkowa Wspólnota Ostoja w Opolu). Eucharystii przewodniczył i wygłosił homilię bp Rudolf Pierskała. Nabożeństwo poprowadził ks. dr Sławomir Pawiński (proboszcz parafii św. Józefa w Opolu-Szczepanowicach). W wydarzeniu wzięli również udział pastorzy z Włoch, duchowni z naszej diecezji, wierni reprezentujący rożne wspólnoty chrześcijańskie, dziecięce zespoły muzyczne ze Zboru Ostoja i z parafii św. Józefa.  

ekumeniczne

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.