Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Siostry Franciszkanki Szpitalne zapraszają dziewczęta (od lat 13) na Wielkanocny Dzień Skupienia, który odbędzie się 22 kwietnia br. w klasztorze sióstr w Opolu (ul. Prószkowska 72). Rozpoczęcie o 9.00, zakończenie ok. 16.00.

 

Duszpasterstwo Rodzin Rejonu Nyskiego zaprasza na warsztaty dla kobiet, którym towarzyszyć będzie hasło: „poznaj i pokochaj siebie w ciele”. Warsztaty, które odbędą się w dniach 21-23 kwietnia 2023 r. w Nysie, poprowadzi Danuta Dybowska, psychoterapeuta DMT (terapia ruchem i tańcem), specjalistka w pracy terapeutycznej z kobietami. Zapisy pod numerem telefonu 668 569 363.

 

Duszpasterstwo Rodzin Rejonu Nyskiego zaprasza teściowe i teściów oraz rodziców dorosłych dzieci na warsztaty do Ośrodka Promocji, Edukacji i Terapii Rodzin w Nysie (DDF Nysa). Spotkania są adresowane do rodziców i teściów, którzy przeżywają czas odejścia dzieci z domu (tzw. „pustego gniazda") i szukają dobrych inspiracji dla własnych relacji małżeńskich, a także dla relacji z dorosłymi dziećmi oraz synową lub zięciem. Warsztaty pozwolą odkryć sposoby na dobre przeżywanie czasu, który pojawia się w życiu rodziców po usamodzielnieniu się ich dorosłych dzieci. Ponadto pomogą odkryć, jak dobrze radzić sobie z trudnymi wyborami dzieci. Warsztaty odbędą się 22 i 23 kwietnia 2023 r. (sobota - niedziela). Zapisy i szczegółowe informacje na www.rodzinnanysa.pl.

 

Pragniemy zaprosić na Diecezjalną Pielgrzymkę do Skandynawii (Dnia, Szwecja, Norwegia, klify i fiordy) w dniach 12 – 21.07.2023 r. z Biskupem Opolskim Andrzejem Czają.

Dokładny program oraz zapisy znajdują się na stronie Wydziału Katechetycznego.

Fiordy to jedna z najwspanialszych atrakcji na ziemi. Połączenie błękitu fiordów z zielenią górskich hal i bielą ośnieżonych wierzchołków gór zachwyca na każdym kroku. Region norweskich fiordów ze względu na swe wyjątkowe walory przyrodnicze i krajobrazowe zajął pierwsze miejsce w plebiscycie na najpiękniejszy cel podróży na świecie. Termin pielgrzymki jest w czasie dni polarnych.

 

Zespół Diecezjalnego Radia Doxa przygotował bogatą ofertę programów i transmisji liturgii w czasie Triduum Paschalnego. Szczegółowy program jest dostępny na plakacie.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.