Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Kameralny zespół wokalny „Cantores Opolienses pro Musica Sacra”, działający przy Wydziale Teologicznym UO, przygotował śpiewy pokutne dawnej monodii i polifonii sakralnej, które zostaną zaprezentowane podczas koncertu pokutnego pt. „Miserere mihi, Domine”, w niedzielę 19 marca br. o godz. 19.15 w kościele pw. Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha w Opolu. Zespół przygotował ks. Joachim Waloszek i p. Kacper Kubiak.

 

Ks. Łukasz Szuster, diecezjalny duszpasterz Dzieci Maryi, zaprasza na Wielkopostne Dni Skupienia dla Marianek, które będą odbywały się w rejonach.

Oto ich harmonogram:

(1) 18 marca – w Domu Prowincjalnym sióstr Elżbietanek w Nysie - dla rejonu Nysa;

(2) 18 marca – w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Ozimku – dla rejonu Opole i Kluczbork;

(3) 25 marca – w Diecezjalnym Domu Formacyjnym w Raciborzu-Miedoni – dla rejonu Racibórz.

 

W programie:

godz. 10.00 – Eucharystia z konferencją formacyjną;

godz. 11.00 – poczęstunek i spotkanie wspólnotowe;

godz. 12.00 – nabożeństwo Drogi Krzyżowej.

Ks. Piotr Kierpal, diecezjalny duszpasterz muzyków kościelnych, zaprasza schole parafialne do uczestnictwa w XIX Przeglądzie Scholi Liturgicznych „Wrzosola 2023”, który odbędzie się w sobotę 25 marca br. w kościele pw. św. Józefa w Opolu-Wrzoskach. Zgłoszenia przyjmowane są do poniedziałku 20 marca br. drogą elektroniczną, wypełniając formularz.

 

 

Siostry Franciszkanki Szpitalne zapraszają na Wielkopostny Dzień Skupienia dla dziewcząt od 13. roku życia, który odbędzie się 18 marca br. w klasztorze sióstr w Opolu (ul. Prószkowska 72). Rozpoczęcie o 9.00, zakończenie ok. 16.00.

 

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka zaprasza do udziału w 43. Ogólnopolskiej Pielgrzymce Obrońców Życia Człowieka, która odbędzie się na Jasnej Górze, w sobotę 18 marca 2023 r. Rozpoczęcie o godz. 9.00. W programie: Msza św., liczne prelekcje, a na zakończenie Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich. Szczegóły i program na stronie internetowej www.pro-life.pl.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.