Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Moderator Diecezjalnego Dzieła Modlitwy w intencji kapłanów «Oremus», ks. Janusz Iwańczuk, zaprasza wszystkich zrzeszonych w Apostolacie «Margaretka» oraz wszystkich podejmujących w jakiejkolwiek formie modlitwę w intencji kapłanów na pielgrzymkę na Górę św. Anny w sobotę 20 maja. Do udziału w pielgrzymce zapraszamy również kapłanów i osoby życia konsekrowanego. Rozpoczęcie o godz. 15.30. O godz. 16.00 konferencja pt. „Za przyczyną św. Andrzeja Boboli ratujmy kapłanów”, którą wygłosi ks. prałat Józef Niżnik, kustosz Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie. Następnie o godz. 17.00 nabożeństwo, o 17.30 przerwa. O godz. 18.00 Msza św. pod przewodnictwem biskupa Rudolfa Pierskały, w czasie której zostaną przekazane relikwie św. Andrzeja Boboli.

 

Diecezjalny Dom Formacyjny, Kuchnia Caritas i Diecezjalne Szkoły w Nysie serdecznie zapraszają dzieci, młodzież i dorosłych na „Piknik Majowy”, który odbędzie się na podwórzu DDF i szkół diecezjalnych (ul. św. Piotra 1A) w sobotę 13 maja br. Rozpoczęcie o 12.00. W ofercie m.in.: spacer po budynku DDF i zwiedzanie kościoła pw. św. Piotra i Pawła, występy artystyczne uczniów diecezjalnych szkół, stoiska z wypiekami i wyrobami regionalnymi, gry i zabawy, liczne atrakcje dla najmłodszych. 

 

 

Wspólnota Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu zaprasza do udziału w XXIV Pielgrzymce Rodzin Osób Powołanych i Wspierających Powołania, która odbędzie się w sobotę 13 maja 2023 r. na Jasnej Górze. Zaproszenie jest szczególnie skierowane do rodziców i rodzin kleryków oraz osób wspierających powołanych. Pielgrzymka rozpocznie się o godz. 10.00 w Auli O. Kordeckiego, a o godz. 11.00 zostanie odprawiona Msza św. w bazylice jasnogórskiej. Całość zakończy się nabożeństwem majowym o godz. 15.00. 

 

Diecezjalny duszpasterz przedsiębiorców, ks. Krystian Muszalik, zaprasza na doroczną pielgrzymkę przedsiębiorców, która odbędzie się w niedzielę 30 kwietnia br. na Górze św. Anny. O godz. 11.30 będzie sprawowana Eucharystia w intencji przedsiębiorców, a następnie wspólna agapa w Domu Pielgrzyma; zakończenie Koronką do Bożego Miłosierdzia w kościele pw. Świętego Krzyża.

 

Diecezjalny duszpasterz młodzieży, ks. Łukasz Knieć, informuje, że Diecezjalne Duszpasterstwo Młodych „Ławka” oraz Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne w Opolu organizuje w sobotę 29 kwietnia br. Wielkanocne Spotkanie Młodych, któremu towarzyszyć będzie hasło: „Wybrani”. Spotkanie będzie podzielone na dwie części:

(1) Wprowadzenie, kolacja z klerykami, spotkania w grupach. Rozpoczęcie o 17.00 w budynku WMSD;

(2) Czuwanie modlitewne w kościele seminaryjno-akademickim pw. św. Jadwigi Śląskiej w Opolu. Rozpoczęcie o 20.00.

Na pierwszą część wydarzenia obowiązują zapisy (do 26 kwietnia, za pośrednictwem strony internetowej www.lawka.org); na drugą część zgłoszenia nie są wymagane.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.