Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Pary rozeznające zawarcie sakramentu małżeństwa lub planujące ślub serdecznie zapraszam do udziału w kursie przedmałżeńskim pt. „Weekend dla zakochanych”, który jest organizowanym przez ruch Spotkań Małżeńskich. Odbędzie się w pomieszczeniach Duszpasterstwa Akademickiego Resurrexit w dniach od 31 marca do 2 kwietnia br. Zapisy za pośrednictwem formularza elektronicznego.

Duszpasterze Maryjnej Wspólnoty Opiekunek Dziecięctwa Bożego zapraszają na wielkopostny dzień skupienia, który odbędzie się w sobotę 25 marca br. w kościele parafialnym pw. Ducha Świętego w Opolu-Winowie. W programie: spotkanie z siostrami Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi, Msza św. z homilią, konferencja formacyjna, nabożeństwo Drogi Krzyżowej oraz siostrzane spotkanie przy kawie.

Tegoroczne formacyjno-modlitewne spotkanie dla małżonków w kryzysie odbędzie się w niedzielę 26 marca o godz. 14.00 w kościele pw. św. Sebastiana w Opolu. Spotkanie poprowadzi bp Waldemar Musioł.

W sobotę 25 marca 2023 r. od godz. 10.00 odbędzie się Dzień Otwartych Drzwi w Diecezjalnym Liceum Humanistycznym oraz Diecezjalnej Szkole Podstawowej w Nysie. Tego dnia będzie można zapoznać się z ofertą edukacyjną szkoły podstawowej i liceum, spotkać się z dyrekcją szkoły, zapoznać się z kadrą nauczycielską, porozmawiać z uczniami, zwiedzić szkołę, dowiedzieć się o zasadach rekrutacji i warunkach przyjęcia do szkoły. Diecezjalne szkoły, oparte na chrześcijańskim systemie wartości, gwarantują nie tylko wysoki poziom nauczania, ale przede wszystkim rodziną atmosferę i personalne podejście do ucznia.

 

Duszpasterstwo Młodych Ławka zaprasza na spotkania z br. Maciejem z Taizé. W piątek 24 marca br. o godz. 15.30 odbędzie się spotkanie w Centrum Duszpasterstwa Młodych w Opolu (pl. Mickiewicza 1). W sobotę 25 marca br. w Domu Duszpasterstwa Młodych tzw. Kurniku na Górze św. Anny (ul. Leśna 8) o godz. 19.00 rozpocznie się wspólna modlitwa z kanonami z Taizé. Przed modlitwą (od godz. 17.30), jak i po niej będzie okazja do spotkania i rozmowy przy stole.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.