Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Biskup opolski Andrzej Czaja zaprasza na nabożeństwo Drogi Krzyżowej przygotowane i poprowadzone przez osoby z miasta Opola dotknięte kryzysem bezdomności. Nabożeństwo odbędzie się w Wielki Wtorek (4 kwietnia) o godz. 19.30 w kościele pw. św. Sebastiana w Opolu.

 

 

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Pietrowicach Głubczyckich i parafia w Braciszowie, przy współpracy z parafiami w Gołuszowicach, Równym i Opawicach, serdecznie zapraszają wszystkich chętnych do udziału w „XVI Marszu Pamięci” pod hasłem „Wierzę w Kościół Chrystusowy”, który odbędzie się w sobotę 1 kwietnia 2023 r., w rocznicę śmierci św. Jana Pawła II. Trasa przemarszu rozpoczyna się w Głubczycach i wiedzie przez miejscowości: Gołuszowice, Równe, Dobieszów, Radynia, Mokre-Kolonia, Pietrowice. Zakończenie pielgrzymki nastąpi o godz. 17.00 w kościele w Pietrowicach uroczystą Mszą św. przy relikwii św. Jana Pawła II. Współorganizatorami XVI Marszu Pamięci jest Gmina Głubczyce i Powiat Głubczycki.

 

Ks. Marcin Marsollek, diecezjalny duszpasterz trzeźwości, zaprasza na rekolekcje trzeźwościowe, które odbędą się od 30 marca do 1 kwietnia (czwartek-sobota) w kościele pw. Ducha Świętego w Opolu-Winowie. Rozpoczęcie spotkań o 19.00, zakończenie ok. 21.00.
W programie m.in. Msze św., konferencje, Droga Krzyżowa ulicami Opola-Winowa, adoracja Najświętszego Sakramentu.

W dniach 31 marca - 2 kwietnia br. w Domu Pielgrzyma na Górze św. Anny odbędą się rekolekcje pod nazwą Ładowarka dla przygotowujących się do przyjęcia sakramentu bierzmowania, a także młodzieży, która już ten sakrament przyjęła. Rozpoczęcie w piątek kolacją o 17.30, a zakończenie w niedzielę (ok. 12.30) Mszą św. z udziałem rodziców uczestników i podsumowaniem. Koszt 180 zł. Zapisy (grupowe i indywidualne) oraz szczegółowe informacje na stronie www.lawka.org. Grupom młodzieży z parafii muszą towarzyszyć dorośli opiekunowie (jeden w grupach do 15 osób, dwóch w grupach powyżej 15 osób).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.