Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego zaprasza Szanownych Pracowników opolskich uczelni na kolejne spotkanie w ramach INTERDYSCYPLINARNEGO AREOPAGU w piątek 9 grudnia o godz. 19.00 w sali nr 06 (poziom -1).

Tym razem zostaną podjęte następujące tematy:
- „Czyńcie sobie ziemię poddaną – cywilizacyjny postęp ludzkości a jakość gleb”  (dr hab. Izabella Pisarek, prof. UO – Prorektor UO / Wydział Przyrodniczo-Techniczny)
- „Problem czy tajemnica? Refleksje Romana Guardiniego o zmieniającym się postrzeganiu natury przez człowieka (ks. prof. dr hab. Marcin Worbs / Wydział Teologiczny UO).

Siostry Franciszkanki Szpitalne zapraszają na dzień skupienia dla dziewcząt od 13. roku życia, który odbędzie się 17 grudnia w klasztorze sióstr w Opolu (ul. Prószkowska 72). Rozpoczęcie o 9.00, zakończenie ok. 16.00. Szczegółowe informacje na plakacie.

 

Biskup opolski Andrzej Czaja zaprasza do udziału w celebracji 1. Nieszporów Adwentowych z wprowadzeniem w nowy rok liturgiczny oraz z obrzędem błogosławieństwa wieńców adwentowych. Nabożeństwo będzie sprawowane w sobotę 26 listopada o godz. 17.00 w kościele MB Bolesnej i św. Wojciecha (na Górce) w Opolu.

 

Ks. Rafał Pawliczek, diecezjalny duszpasterz pszczelarzy, zaprasza pszczelarzy, sympatyków i miłośników produktów pszczelich wraz rodzinami na V Pielgrzymkę Pszczelarzy na Górze Świętej Anny. Pielgrzymka z okazji wspomnienia św. Ambrożego, patrona pszczelarzy, odbędzie się w 1. Niedzielę Adwentu - 27 listopada br. Centralnym punktem będzie Msza św. sprawowana o godz. 11.30 w Sanktuarium św. Anny. Następnie o godz. 13.30 w Domu Pielgrzyma ks. prał. dr Eugeniusz Marciniak, wieloletni kapelan pszczelarzy, wygłosi wykład nt. „Zdrowotne oddziaływanie, sposoby przyrządzania i stosowania pszczelich wytworów w świetle nowych osiągnięć nauki”. 

 

Duszpasterstwo Rodzin Rejonu Nyskiego zaprasza teściowe i teściów oraz rodziców dorosłych dzieci na warsztaty do Ośrodka Promocji, Edukacji i Terapii Rodzin w Nysie (DDF Nysa). Spotkania są adresowane do rodziców i teściów, którzy przeżywają czas odejścia dzieci z domu (tzw. „pustego gniazda") i szukają dobrych inspiracji dla własnych relacji małżeńskich, a także dla relacji z dorosłymi dziećmi oraz synową lub zięciem. Warsztaty pozwolą odkryć sposoby na dobre przeżywanie czasu, który pojawia się w życiu rodziców po usamodzielnieniu się ich dorosłych dzieci. Ponadto pomogą odkryć, jak dobrze radzić sobie z trudnymi wyborami dzieci. Warsztaty odbędą się 3 i 4 grudnia 2022 r. (sobota - niedziela). Koszt uczestnictwa to 120 zł od osoby (w cenie: dwa obiady i dwa podwieczorki). Zapisy i szczegółowe informacje na www.rodzinnanysa.pl.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.