Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Biskup Opolski Andrzej Czaja wraz z Biskupami Pomocniczymi zapraszają wszystkich kapłanów diecezjalnych i zakonnych, nadzwyczajnych szafarzy Komunii św., ministrantów i członków scholi parafialnych na Mszę św. Krzyżma, która rozpocznie się o godz. 9.30 w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu.

Uprzejmie przypominam o zmianie godzin urzędowania Kurii Diecezjalnej w Opolu w okresie świątecznym:

 • Wielka Środa – 8.00-13.00;
 • Wielki Czwartek i Wielki Piątek, Wtorek po Wielkanocy – nieczynna.

Pracownicy Kurii Diecezjalnej będą do dyspozycji duszpasterzy i petentów od środy 12 kwietnia w stałych godzinach urzędowania (8.00-13.00 i 14.00-16.00).

W ramach inicjatywy Noc Konfesjonałów na terenie naszej diecezji zostanę podjęte następujące dyżury sakramentu pokuty i pojednania:

 • Grobniki, Wielka Środa (5 kwietnia) od godz. 20.00 do godz. 24.00;
 • Racibórz, kościół pw. Wniebowzięcia NMP, Wielka Środa (5 kwietnia) od godz. 20.00 do godz. 23.00;
 • Szczedrzyk, Wielka Środa (5 kwietnia) od godz. 19.30 do godz. 21.00; Wielki Piątek (7 kwietnia) od godz. 22.00 do godz. 23.30;
 • Opole-Półwieś, kościół pw. św. Michała Archanioła, Wielki Piątek (7 kwietnia) od godz. 20.00 do godz. 23.00;
 • Dylaki, Wielki Piątek (7 kwietnia) od godz. 20.00 do 23.30;
 • Nysa, kościół pw. św. Piotra i Pawła, Wielka Środa (5 kwietnia) od godz. 19.00 do 23.00;
 • Łącznik, Wielki Wtorek (4 kwietnia) od godz. 19.00 do 22.30.

 

Biskup Opolski serdecznie zaprasza wszystkich diecezjan do kościoła seminaryjno-akademickiego pw. św. Jadwigi Śląskiej w Opolu na Mszę św. o godz. 12.00 z okazji Dnia Świętości Życia, który przypada w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – 25 marca. Mszy św. przewodniczyć będzie i Słowo Boże wygłosi bp Waldemar Musioł. Podczas Eucharystii będzie możliwości podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.