Offcanvas Section

Msza Krzyżma w opolskiej katedrze

W Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana o godz. 10.00 w katedrze opolskiej została odprawiona Msza Krzyżma. Msza Krzyżma to...

Obiekty sakralne Diecezji Opolskiej ukazane filmem

W ramach projektu „Turystyka Sakralna II – kroczymy wspólną drogą”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju...

Kościół ma nowych prezbiterów

Diecezja opolska ma nowych kapłanów. Neoprezbiterzy po Eucharystii otrzymali dekrety kierujące ich do pracy w konkretnych parafiach. Ks....

NOWY DEKRET BISKUPA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 28 maja 2020 roku Nr 23/2020/A/KNC-K DEKRET W trosce o przywrócenie należnej czci Bogu Wszechmogącemu i uświęcenie wiernych, w...

Powrót do kościołów

Więcej informacji w najnowszym dekrecie Biskupa Opolskiego -...

AKTUALNOŚCI

Msza Krzyżma w opolskiej katedrze

czerwiec 03, 2020
W Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana o godz. 10.00 w katedrze opolskiej została odprawiona Msza Krzyżma. Msza Krzyżma to uroczysta Msza Święta odprawiana we wszystkich kościołach katedralnych w Wielki Czwartek. Z powodu trwającej pandemii w tym roku…

ZAPOWIEDZI

Święcenia Diakonatu 2020

czerwiec 03, 2020
Uprzejmie informujemy, że zaplanowane na 9 maja święcenia diakonatu zostały przeniesione na 13 czerwca br. Święcenia będą miały miejsce w kościele…

„Każdy, kto podejmie się zadania bycia sługą słowa Bożego i chce je przekazywać innym, najpierw sam musi się w nie wsłuchiwać” – powiedział bp Paweł Stobrawa podczas ustanowienia lektorów w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu. „A słuchać Bożego słowa to znaczy być mu posłusznym, podporządkować się wskazaniom zawartym w Piśmie św., a także pozwolić się mu kształtować” – dodał.
Opolski biskup pomocniczy, przed udzieleniem promocji, nawiązał do tematyki Wielkiego Postu, którego „celebrowanie winno być sakramentalnym znakiem naszej przemiany i nawrócenia. Ma się to dokonywać przez wzrastanie w poznawaniu tajemnicy Chrystusa, za którym powinno iść całe nasze życie. Okres Wielkiego Postu ma być czasem modlitwy, dialogu z Bogiem, który mówi do człowieka przez Swoje objawione słowo w każdej okoliczności ludzkiego życia. Szczególnie zaś w sytuacjach trudnych, kiedy trzeba wybierać między głosem Boga, sumienia, a głosem pokusy” – stwierdził.
Bp Stobrawa przekonywał też, że Wielki Post ma być czasem naszego rozmiłowania w Bożym słowie. „Dlatego w tym czasie Kościół bardzo obficie zastawia stół słowa Bożego, aby nam ukazywał wiele dróg i możliwości prawdziwego nawrócenia i zjednoczenia z Bogiem. Nie wystarczy jednak poprzestać na słuchaniu Bożego słowa, ale trzeba go wprowadzać w czyn i być jego sługą” – apelował.
Kaznodzieja wyjaśniał także, że wręczona księga Bożego słowa zobowiązuje lektorów do przyjaźni, wierności i poważania. „Z tym słowem nigdy się nie rozstawajcie. W tym dniu Kościół kieruje do was jednoznaczne pouczenie. Przekazując innym ludziom słowo Boże, posłuszni Duchowi Świętemu, sami je przyjmujcie i pilnie je rozważajcie, abyście w nim znajdowali radość i moc. Waszym codziennym życiem głoście chwałę Zbawiciela Jezusa Chrystusa.” – prosił.
Bp Paweł Stobrawa przestrzegał seminarzystów, aby nie poprzestawali tylko na samym poprawnym czytaniu słowa Bożego. „Jako lektorzy po przeczytaniu świętego tekstu będziecie mówili „Oto słowo Boże” – słowo życia, którym przede wszystkim wy musicie żyć” – podkreślił.
Do posługi lektorów zostało włączonych 21 alumnów z III roku (8 z diecezji gliwickiej i 13 z diecezji opolskiej). Zaś trzech kleryków z roku V zostało włączonych w poczet kandydatów do święceń diakonatu i prezbiteratu (1 z diecezji opolskiej i 2 z diecezji gliwickiej).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.